Giá Trị Cốt Lõi, Tầm Nhìn, và Sứ Mệnh

pipe rack tdc1

Giá trị cốt lõi:

  • Đồng tâm – Nhất trí
  • Trung thực – Thẳng thắn
  • Chia sẻ – Thân ái
  • Quyết liệt – Đổi mới
  • Cầu thị – Đam mê

Tầm nhìn:

  • TDC1 phấn đấu trở thành nhóm doanh nghiệp hàng đầu về sản xuất sản phẩm bê tông cấu kiện. Trong đó, cọc ống bê tông ly tâm, cọc vuông, cọc ván, và bê tông cấu kiện chuyên dùng là những sản phẩm chủ đạo.
  • TDC1 chủ động sản xuất các sản phẩm tại nhà máy và hoạt động thi công nhằm tạo ra giá trị gia tăng.

Sứ mệnh:

  • Cung cấp sản phẩm và dịch vụ đa dạng
  • Cam kết chất lượng và tiến độ
  • Giá bán hợp lý cho khách hàng