Tên mã hiệu Công ty

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC 1

Tên tiếng Anh : THU DUC CENTRIFUGAL CONCRETE JOINT STOCK COMPANY No.1

Tên viết tắt Công ty: TDC1

Địa chỉ : 

Văn phòng : Lầu 1, HUD Building, số 159 Điện Biên Phủ, phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 
028 3514 1129 – Fax : 028 3514 1130
Nhà máy:
Số 234, Đường ĐT 747, Ấp Tân Lương, xã Thạnh phước, huyện Tân Uyên,  tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 
027 4362 9126 – Fax: 027 4362 9125

Biểu tượng của công ty :