Đại hội Cổ đông thường niên 2022 của TDC1

          Ngày 22/04/2022 tại KDL Tân Cảng, Tp HCM, Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức 1 (TDC1) đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 với sự tham gia của toàn thể cổ đông. Năm 2021 là một năm khó khăn với đối với TDC1 bởi đại dịch Covid đã gây ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động sản xuất và kinh doanh. Nhờ Ban lãnh đạo và sự đồng tâm hiệp lực của tập thể TDC1, Công ty đã thành công trong hoạt động SXKD với doanh thu trên 902 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 32 tỷ đồng. Đại hội đã thông qua chia cổ tức 20% bằng tiền cho cổ đông.

           Nhìn lại năm 2021, ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 tác động lên nền kinh tế – xã hội rất lớn và kéo dài. TDC1 đã vượt lên, hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 có bước phát triển vượt bậc, đạt được một kỷ lục mới. Công ty đã hoàn thành kế hoạch mà HĐQT, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đề ra, nhờ sự nỗ lực hết mình của toàn thể CBCNV TDC1.

         Trong Đại hội, Giám đốc Công ty trình bày kế hoạch hoạt động kinh doanh cho năm 2022. Nêu lên thực trạng khó khăn vì bệnh dịch Covid 19 mặc dù được kiểm soát nhưng còn tiềm ẩn rủi ro, giá các vật tư biến động mạnh bởi chiến sự ở Ukraina, chuỗi cung ứng toàn cầu bị dán đoạn, sự cạnh tranh khốc liệt của các nhà máy hơn bao giờ hết…. dự báo tình hình trường thị trường tiêu thụ sản phẩm năm 2022 rất khó khăn và khốc liệt hơn nhiều so với năm 2021

           Điểm sáng TDC1 hiện nay là sản phẩm mới: công nghệ bê tông siêu tính năng – UHPC, tạo ra các sản phẩm thay thế trong lĩnh vực xây dựng. Sản phẩm UHPC được TDC1 sản xuất, lắp rắp thành công tại dự án Điện gió Hòa Bình, các Cầu nông thôn ở các tỉnh miền Tây, … Đây là cơ hội cho Công ty TDC1 mở rộng thị trường tương lai.

           Với uy tín và năng lực hiện tại, sự đoàn kết thống nhất của HĐQT, BLĐ & tập thể CBCNV Cty TDC1 chúng tôi tin tưởng Cty TDC1 ngày càng lớn mạnh hơn.