Đại hội cổ đông thường niên của TDC1 đã diễn ra thành công tốt đẹp

Vào ngày 29/04/2021 vừa qua, Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức 1 (TDC1) đã tổ chức Đại hội đồng thường niên với sự tham gia của toàn thể cổ đông. Năm 2020 là một năm thành công của TDC1 với Doanh thu đạt được là 850 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 40 tỷ đồng. Công ty đã quyết định chia cổ tức 21% bằng tiền mặt cho các cổ đông.

Năm 2020 kinh tế tế trong nước và biến động quốc tế với rất nhiều khó khăn về tính toán, phải nói là kinh khủng chưa từng thấy. Ảnh hưởng của Covid-19 toàn cầu dịch vụ đã được nhấn chìm tất cả. Tuy nhiên, Việt Nam ta đã khống chế thành công, hạn chế sự lây lan và duy trì ổn định nên kinh tế. 

Bên cạnh tranh khó khăn về dịch vụ, cả tư vấn, đặc biệt là thép tăng không kiểm tra từ tháng 4/2020 đến nay cũng là nguyên nhân gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh, sản xuất của công ty.

Nhưng trong khó khăn đó, TDC1 đã vượt lên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Bê tông Lý tâm Thủ Đức 1 (TDC1) trong năm 2020 có bước phát triển vượt bậc, lần đầu tiên xuất hiện từ khi thành lập doanh thu, sản lượng, lợi nhuận đạt được. TDC1 has a full year of the active is not know mệt mỏi của tập thể CBCNV TDC1, Công ty đã hoàn thành kế hoạch mà HĐQT, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đề ra. 

Trọng Đại hội, Giám đốc Công ty cũng trình bày kế hoạch hoạt động kinh doanh cho năm 2021. Nêu lên các hướng dẫn và con đường phát triển của TDC1. Với một số đồng kinh tế chuyển tiếp từ năm 2020 và ký mới trong thời gian qua. Dự báo tình hình trường thị trường tiêu thụ sản phẩm năm 2021 rất khó khăn và khôn lường vì dịch bệnh Covid-19 vẫn luôn tiềm ẩn, mặc dù Việt Nam đã chế độ tốt nhưng trên thế giới vẫn còn nguy hiểm đầy đủ.

Điểm sáng của trường hiện nay là điện gió dự án vẫn tiếp tục khởi động, mở rộng. Đây là cơ hội cho Công ty TDC1 phát huy thế mạnh về sản phẩm cọc bê tông ly tâm đường kính lớn và hệ thống sinh thái liên quan.

Năm  2021, TDC1 đánh giá thị trường sẽ khó khăn hơn 2020 rất nhiều, đặc biệt dịch Covid19 vẫn hết sức nguy hiểm dù thế giới đã có Vắc xin phòng ngừa. Các nền kinh tế lớn vẫn chưa mở cửa, tình trạng kiểm soát giữa giữa các quốc gia còn căng thẳng. Tình trạng này chưa biết khi nào kết thúc. Trong lúc giá vật tư biến động tăng cao, đặc biệt là thép xây dựng. Các dự án Điện gió có khối lượng cọc bê tông có đường kính lớn >D800, dài >25m/ đoạn còn nhu cầu lớn trong năm. Dù có khó khăn thế nào, TDC1 cũng có thể vượt qua.