TDC1 lắp đặt thành công trụ Turbin đầu tiên tại Dự án Điện gió Hòa Bình 1.

Trong nắng nóng giao mùa cuối tháng 3 đầu tháng 4, tập thể CBCNV của TDC1 vẫn ngày đêm chung tay với Chủ đầu tư – Tập đoàn Phương Anh để góp một phần nhỏ bé cho việc lắp đặt trụ Turbin đầu tiên (Đây là dàn Turbin số 1) . Đây là thành công trên con đường khẳng định sự chuyên nghiệp của TDC1.