TDC1 TRIỂN KHAI TEST COVID-19 CHO TOÀN THỂ CBCNV

Với tình hình Covid-19 ngày càng phức tạp và có rất nhiều ca bệnh đang điều tra dịch tễ. To must check and stop time, h ôm qua (04/5/2021), Công ty CP Bê tông Ly tâm Thủ Đức 1 đã kết hợp với Bệnh viện Đa khoa Vạn Phúc 2 tiến hành lấy mẫu cho toàn thể CBCNV và triển khai kiểm tra lấy kết quả ngay. 

To be an to the gioi thieu, cong ty set up list of shared group (group text room, the group thi public, …) test by frame time. Enter the sample is also sort of row theo the order and sure that keep the same distance an……………… ”.

Sau khi get toàn bộ mẫu, thì 100% âm thanh kết quả. Vì kết quả chỉ là tạm thời, nên luôn phải bảo đảm, tuân thủ công việc phòng chống Covid-19.