Ngành Nghề Kinh Doanh

tdc1-product-san-pham-co khi

Kính thưa Quý Khách Hàng, 

Dưới đây là danh sách những sản phẩm và dịch vụ từ công ty chúng tôi. Với mỗi sản phẩm và dịch vụ, chúng tôi quyết tâm thực hiện bằng đam mê và tâm huyết, vì TDC1 trân trọng sự quan tâm và yêu cầu từ khách hàng của công ty. 

Sản phẩm:

  • Cấu kiện bê tông đúc sẵn 
  • Cọc bê tông 
  • Pipe rack 
  • Trụ điện bê tông ly tâm dự ứng lực 
  • Các sản phẩm cơ khi ( thiết bị nâng, thiết bị đúc bê tông) 

Xem thêm sản phẩm tại đây.

Dịch vụ:

  • Chuyển giao công nghệ 
  • Cung cấp nguồn nhân lực 
  • Thi công đóng ép cọc 
  • Tư vấn công trình
  • Sản xuất và thiết kế các thiết bị cơ khí

Xem thêm dịch vụ tại đây.