Chính thức cắt bỏ 675 điều kiện kinh doanh của ngành Công Thương

Sáng nay, 15.1, tại Hội nghị tổng kết ngành Công Thương năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết: “Vừa ký Nghị định cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh mà Bộ Công Thương trình” và Nghị định này có hiệu lực thi hành ngay hôm nay.
Sáng nay, 15.1, tại Hội nghị tổng kết ngành Công Thương năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết: “Vừa ký Nghị định cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh mà Bộ Công Thương trình” và Nghị định này có hiệu lực thi hành ngay hôm nay.

Theo đó, Thủ tướng vừa ký Nghị định số 08/2018/NĐ-CP, cắt giảm 675 điều kiện đầu tư kinh doanh trong tổng số 1216 điều kiện (tương đương 55%) do Bộ Công Thương quản lý. “Đây là con số rất lớn chứng tỏ Bộ Công Thương đang rất quyết tâm nhằm đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, theo thông lệ quốc tế” – Thủ tướng nói.

675 điều kiện đầu tư kinh doanh được cắt giảm theo quy định tại Nghị định số 08/2018/NĐ-CP thuộc 08 lĩnh vực: Xăng dầu, thuốc lá, điện lực, nhượng quyền thương mại, thương mại điện tử, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, lĩnh vực kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương.

Tại Hội nghị, Thủ tướng đã đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao với tinh thần “Đổi mới – Đổi mới hơn nữa, Quyết liệt – Quyết liệt hơn nữa, Sáng tạo – Sáng tạo hơn nữa, Hiệu quả – Hiệu quả hơn nữa”. Cụ thể, cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19, 35, đặc biệt là Nghị quyết 01 năm 2018 của Chính phủ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu.

Từng đồng chí Lãnh đạo Bộ theo dõi, chỉ đạo nhưng cần tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý những vấn đề thực tiễn phát sinh. Lấy doanh nghiệp làm đối tượng, lấy nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, cho hàng hóa Việt Nam làm tiêu chí để triển khai thực hiện.

Nỗ lực tập trung đẩy nhanh quá trình thực hiện các mục tiêu tái cơ cấu trong ngành Công Thương gắn với Cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư. Trong đó phải lấy chất lượng và đi vào chiều sâu của tái cơ cấu là nguyên tắc căn bản của tái cơ cấu.

Thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ. Đây là vấn đề cốt lõi để chúng ta có thể nâng cao được giá trị gia tăng của sản phẩm, từng bước tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đảm bảo cân đối vĩ mô trong trung và dài hạn, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu, không để tình trạng thiếu điện, thiếu hàng hóa, sản phẩm hàng hóa ngày càng được nâng cao hơn nữa, có nhiều hàng hóa trở thành những thương hiệu mạnh nhằm đáp ứng được mọi nhu cầu tầng lớp nhân dân.

Đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, làm trụ đỡ cho tăng trưởng kinh tế, trong đó chú trọng hoàn thiện hệ thống phân phối. Triển khai khẩn trương việc tổ chức lại lực lượng quản lý thị trường theo mô hình mới gắn với thay đổi phương thức hoạt động và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng quản lý thị trường.

Kết thúc phần chỉ đạo, Thủ tướng hoan nghênh những kết quả quan trọng của ngành Công Thương đã đạt được trong năm 2017. Thủ tướng “chúc tập thể lãnh đạo Bộ Công Thương, các đồng chí cán bộ, công chức, người lao động trong ngành Công Thương năm 2018 sẽ tiếp tục chung sức, sáng tạo, hành động để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao”.

Theo Laodong.vn