CTY CP BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC 1 (TDC1) NGHIÊM TÚC TUÂN THỦ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Hiện tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai là ba tỉnh xuất hiện nhiều chuỗi Covid-19 phức tạp lan trong cộng đồng, Ban lãnh đạo công ty đã họp khẩn và triển khai nhiều biện pháp thiết thực về việc phòng chống Covid 19 tại nhà máy, văn phòng đại diện cũng như các công trường đang thi công. Thực hiện giãn cách theo quy định 15 & 16 của Chính phủ & Chỉ thị 10 của Tp HCM, nội dung như sau:

 1. Đối với Văn phòng đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh:
 • Thực hiện chế độ làm việc trực tuyến tại nhà và tại văn phòng Công ty
 • Tất cả cuộc họp đều được chuyển sang định dạng trực tuyến
 • Bảo mật vị trí ngồi làm việc với khoảng cách> 2m giữa các nhân viên
 • Thực hiện đúng các biện pháp 5K
 1. Đối đầu với Công ty và nhà máy tại tỉnh Bình Dương
 • CBCNV thực hiện chế độ làm việc trực tuyến tại nhà và tại công ty theo phân công, sắp xếp của Phòng Ban nghiệp vụ.
 • Thực hiện khai báo y tế hằng ngày và kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát trùng trước khi vào nhà máy, văn phòng.
 • Tại khu vực nhà ăn:

+ Xếp hàng và giữ khoảng cách 2m

+ Khu vực ăn uống được phân vùng và phân ngăn để tránh tiếp xúc trong khi ăn uống

 • Xung quanh nhà máy bố trí đầy đủ nước sát khuẩn.
 • Cty tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ khu vựa nhà máy.
 1. Đối với các trường công ty đang thi công
 • Luôn tuân thủ quy tắc 5K.
 • Ổn định quân số, nhân sự tại chỗ tránh tiếp xúc với người bên ngoài
 • Họp trực tuyến 100% với lãnh đạo Cty.

Bên cạnh đó, TDC1 đầu tư thêm các thiết bị máy chiếu, các thiết bị hỗ trợ cho nhân viên khi làm việc trực tuyến tại nhà. Cty TDC1 trang bị máy phun khử để khử khuẩn nhà máy thường xuyên. Đồng thời, lên phương án xây dựng nhà tạm ở dã chiến cho cán bộ công nhân viên ở lại ngay trong nhà máy khi xuất hiện tình huống khẩn cấp.

Ban lãnh đạo họp khẩn triển khai công tác phòng dịch

Tặng trang khẩu cho Nhân viên

Văn phòng làm việc luôn thực hiện quy tắc 5K và ngồi cách nhau 2m

Xếp hàng định vị xếp hàng

Nước xịt khuẩn đầu đủ và biển báo nhắc nhở nhân viên thực hiện