Hoàn thành việc kết nối cầu dẫn 3,4km của Dự án Điện gió Hòa Bình 1

Dự án Nhà máy Điện gió Hòa Bình 1 là Dự án trọng điểm được thực hiện bởi Chủ đầu tư – Tập đoàn Phương Anh

TDC1 được Chủ đầu tư tin tưởng giao cho việc sản xuất, thi công lắp đặt. Ngày 26/6 (nhằm ngày 15 tháng giêng) Tập thể TDC1 nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc kết nối hệ thống cầu dẫn từ đất liền ra nút xoay trung tâm tương đương 3,5km. Để hoàn thành khối lượng vượt tiến độ chủ đầu tư đề ra, với tiến độ gấp rút, tiến hành khẩn trương trong điều kiện thi công mùa gió chướng từ giữa tháng 11/2020 đến cuối tháng 2/2021 (trong thời gian tết âm lịch) Ban quản lý dự án, TDC1 vẫn nỗ lực thi công hoàn thành dự án. Chúng tôi tự hào làm chủ thi công trên biển. Đây là tiền đề để TDC1 tiếp tục khối lượng còn lại của Dự án.