Sản phẩm mới – Sản phẩm dầm T đôi 4m*20m

Vì nhu cầu thực tế hiện nay của khách hàng, và với nhu cầu thực hiện của các dự án điện gió, Chủ đầu tư và TDC1 đã phát triển sản phẩm mới này. Đó là sản phẩm dầm T đôi 4m*20m.

Đây là sản phẩm có trọng tải lớn, kích thước dài và rộng. Được phát triển và sản xuất bởi nhà máy TDC1 – Nhà sản xuất cấu kiện chuyên nghiệp, nhờ sự thành công của sản phẩm này, TDC1 khẳng định là nhà sản xuất hàng đầu về sản phẩm cấu kiện.