TDC1 đạt được chứng nhận Hệ thống quản lý Môi trường và Chứng nhận Hệ thống An toàn – Sức Khỏe – Nghề Nghiệp

Công ty CP Bê tông Ly tâm Thủ Đức 1 đã được cấp chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường do Tổ chức chứng nhận ISO tại Việt Nam – đơn vị được cấp phép (chỉ định) của Bộ Khoa học Công nghệ trong lĩnh vực chứng nhận. TDC1 đã đạt đủ điều kiện để đạt chứng nhận sau gần 2 năm thực hiện:

 

  • Doanh nghiệp xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015
  • Doanh nghiệp đã có ĐTM (Cam kết bảo vệ môi trường; Đề án bảo vệ môi trường).
  • Thực hiện đánh giá chứng nhận bởi Tổ chức chứng nhận.

Bên cạnh đó, TDC1 còn được cấp Chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe – Nghề nghiệp ISO 45001:2018. Tiêu chuẩn ISO 45001: 2018, Hệ thống quản lý An toàn và Sức khoẻ Nghề nghiệp – Các yêu cầu hướng dẫn áp dụng, cung cấp một quá trình hiệu quả để cải tiến an toàn lao động trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Nó được thiết lập để giúp đỡ các tổ chức thuộc nhiều quy mô và ngành nghề khác nhau. Đồng thời, tiêu chuẩn quốc tế mới này cũng được mong đợi sẽ giúp giảm thương tích và bệnh tật tại nơi làm việc trên toàn thế giới.

TDC1 với tiêu chí luôn cung cấp cho khách hàng những sản phẩm đa dạng (bê tông cốt thép dự ứng lực, bê tông cấu kiện,…) với chất lượng tốt được sản xuất trên quy trình đảm bảo về tất cả mọi mặt. Ngoài ra, TDC1 cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp (thi công đóng cọc, vận chuyển đường bộ, đường thủy, …). TDC1 đặt uy tín lên làm đầu, luôn cố gắng, nỗ lực phát triển để đáp ứng được với sự hài lòng của khách hàng.