Giá thép trong nước tăng vọt hơn 30% trong thời điểm hiện tại!