Công ty CP bê tông ly tâm Thủ Đức 1 thông báo lịch nghỉ lễ 30/4 & 1/5